Realment hi havia un problema al Tomcat …

[root@server logs]# date ; cat /dev/null > catalina.out
mar may 11 11:22:06 CEST 2004
[root@server logs]# date; ls -lh catalina.out
mar may 11 11:24:34 CEST 2004
-rw-r--r-- 1 root root 77M may 11 11:24 catalina.out

oriol

oriol wrote 1166 posts

Post navigation