Llibreries JS distribuides per Google

A Ajaxian es comenta que Google distribuirà les principals llibreries JS / AJAX des del seu CDN.

La idea és que tots els sites que vulguin emprar les llibreries distribuïdes per Google podran gaudir de:

  • Llibreries minified
  • Llibreries comprimides (gzip)
  • Una xarxa CDN per tal de reduir el temps de descàrrega dels arxius
  • Servidors ràpids per servir aquests arxius
  • etc,etc.

I el més important de tot: Els usuaris podran tenir una sola versió de les llibreries en la seva memòria clau tot i estar vinculades des de diferents.

O en altres paraules, tots els sites que empren jQuery, per exemple, podran enllaçar el mateix arxiu dels servidors de Google i per tant un usuari que hagi visita el site www.domain1.tld i hagi descarregat la llibreria dels servidors de Google, no la tornarà a descarregar quan visiti el site www.domain2.tld. Sona interessant, oi?

A canvi d’això, incrementem un xic la nostra google-dependència, però fins a quin punt és greu? I algun negoci a la xarxa que no tingui aquest símptoma?