Encadenant Ajax.Updater

Qui més qui menys s’ha trobat amb problemes a l’hora d’encadenar crides a l’Ajax.Updater de Prototype. Després de donar-hi unes voltes a la feina, vaig crear una petita funció (força rudimentaria) per encadenar crides de forma senzilla:

La funció és la següent:

function MultipleAjaxUpdater(param,divid,pos) {
  //param = paràmetres a passar al Ajax.Updater
  //divid = divs a actualitzar pel Ajax.Updater
  //pos = crida que estem executant (inicialment = 0)
  var url = 'gestioajax.php';
  var pars = param[pos];
  var div_desti=divid[pos];
    var myAjax = new Ajax.Updater(
    div_desti,
    url,
      {
        evalScripts: 'true',
        method: 'get',
        parameters: pars,
        onComplete: function() {
          pos = pos + 1;
          if (pos < param.length)
            getAjaxMatriu(param,divid,pos);
        }
      }
    );
}

I un exemple de crida podria ser:

    var param = new Array();
    // Parametres a passar al Ajax.Updater de forma seqüencial:
    param[0] = 'action=comentaris&id=213132';
    param[1] = 'action=dades&id=213132';
    param[2] = 'action=tot&id=213132';

    var divid = new Array();
    // Divs a actualitzar pel Ajax.Updater de forma seqüencial:
    divid[0] = "textajax1";
    divid[1] = "textajax2";
    divid[2] = "textajax3";

    MultipleAjaxUpdater(param,divid,0);

Autor: Oriol Morell

Em dic Oriol Morell i Jané, Enginyer informàtic de sistemes per la UOC. Sóc especialista en marketing digital, posicionament als cercadors i en desenvolupament de negocis web. Pots llegir més informació sobre mi al meu perfil a LinkedIn i pots contactar-me a oriolm(a)gmail(punt)com