RoundCube 0.1

Fa força temps us vaig donar unes primeres impressions sobre RoundCube, un webmail lliure desenvolupat en PHP i que fa ús freqüent d’AJAX i que transforma l’experiència del concepte Webmail en quelcom força diferent al que és usual. Posant-me als dia de feeds he vist que el passat dia 4 de Març van treure la […]

JQuery 1.0.1

El dia 31 d’Agost es va fer pública la versió 1.0.1 de JQuery, després de l’aparació amb algun que altre forat de la versió 1.0, el dia 28 del mateix mes. Dos enllaços útils per a documentar-se sobre JQuery: jQuery Docs – API Visual JQuery Si voleu veure la potència de JQuery, podeu retrobar l’exemple […]

Recorrent un XML amb JavaScript

Un dels objectius d’aquestes vacances era familiaritzar-me amb l’ús de JQuery per tal de poder fer RIA de forma àgil i senzilla i sense haver de carregar macro llibreries com Prototype o Script.aculo.us quan no fos necessari. Una de les primeres proves que he realitzat, ha estat la petició d’un arxiu XML via AJAX i […]

Script.aculo.us 1.6.2 i introducció a LaCo

A Ajaxian es fan ressó de l’aparició de la nova versió d’Script.aculo.us, una de les llibreries JavaScript per crear interfícies AJAX més popular. Básicament l’actualització és una bug-fix-only release, és a dir una versió que corregeix forats de les seves predecessores. També seguint amb AJAX com a tema i Ajaxian com a proveïdor de informació, […]

RoundCube v0.1-beta2

Ahir es va fer pública la versió 0.1-beta 2 del webmail basat en AJAX del que del que parlava no fa massa en un post, anomenat RoundCube. De moment aquest webmail, que destaca per la seva senzilla instal·lació, suporta les següents features: Multilingual capabilities Full support for MIME and HTML messages Compose messages with attachments […]

Carregant…

Quan treballes amb AJAX sovint et trobes amb un problema, com a programador i negat en el disseny, que és relativament complexe: com fer la iconeta animada de “carregant…” que surt a qualsevol pàgina web decent que empra AJAX. En David, a la feina, ahir em va fer topar amb la solució, una pàgina que […]

Encadenant Ajax.Updater

Qui més qui menys s’ha trobat amb problemes a l’hora d’encadenar crides a l’Ajax.Updater de Prototype. Després de donar-hi unes voltes a la feina, vaig crear una petita funció (força rudimentaria) per encadenar crides de forma senzilla: La funció és la següent: function MultipleAjaxUpdater(param,divid,pos) { //param = paràmetres a passar al Ajax.Updater //divid = divs […]