Ubuntu 6.06 LTS Beta 2 released

The Ubuntu, Kubuntu, and Edubuntu teams are proud to present a second Beta release of Ubuntu/Kubuntu/Edubuntu 6.06 LTS, codenamed “Dapper Drake”. This release corrects some serious flaws in the installer present on the Desktop CD in the first Beta release. Although the text-mode install CD also forms part of this release, it has not been modified since Beta 1.

Via ubuntu-announce mailinglist.

Si us plau, empra els estàndards

Suposo que tots els que ens dediquem al món web tenim el nostre punt friki que sovint portem a la nostra manera de vestir. La meva nova adquisició en aquest aspecte és una samarreta dissenyada a visualpanic:

please, use standards

Tant la qualitat del teixit com de la impressió són de fiar en totes les seves samarretes 😉

La meva talla pels que em coneixeu i per tal que faci de referència: una M

Encadenant Ajax.Updater

Qui més qui menys s’ha trobat amb problemes a l’hora d’encadenar crides a l’Ajax.Updater de Prototype. Després de donar-hi unes voltes a la feina, vaig crear una petita funció (força rudimentaria) per encadenar crides de forma senzilla:

La funció és la següent:

function MultipleAjaxUpdater(param,divid,pos) {
  //param = paràmetres a passar al Ajax.Updater
  //divid = divs a actualitzar pel Ajax.Updater
  //pos = crida que estem executant (inicialment = 0)
  var url = 'gestioajax.php';
  var pars = param[pos];
  var div_desti=divid[pos];
    var myAjax = new Ajax.Updater(
    div_desti,
    url,
      {
        evalScripts: 'true',
        method: 'get',
        parameters: pars,
        onComplete: function() {
          pos = pos + 1;
          if (pos < param.length)
            getAjaxMatriu(param,divid,pos);
        }
      }
    );
}

I un exemple de crida podria ser:

    var param = new Array();
    // Parametres a passar al Ajax.Updater de forma seqüencial:
    param[0] = 'action=comentaris&id=213132';
    param[1] = 'action=dades&id=213132';
    param[2] = 'action=tot&id=213132';

    var divid = new Array();
    // Divs a actualitzar pel Ajax.Updater de forma seqüencial:
    divid[0] = "textajax1";
    divid[1] = "textajax2";
    divid[2] = "textajax3";

    MultipleAjaxUpdater(param,divid,0);

Ubuntu 6.06 LTS Beta release

The Ubuntu team is proud to announce the Beta Release of Ubuntu 6.06 LTS – codenamed “Dapper Drake”. The Beta Release introduces the new Desktop CD, which can be used both to try Ubuntu “live” and to install the system.

Ubuntu 6.06 LTS (long-term support) will be the first Ubuntu release to be supported for three years on the desktop, and five years on the server.

Via ubuntu-announce mailinglist.

Ubuntu ‘The Edgy Eft’

En Mark Shuttleworth ens ha fet saber quin serà el codename per a la propera versió d’Ubuntu així com els motius que han portat a aquest nom:

The codename of Dapper+1 will be:

The Edgy Eft

And here’s why. Edgy is all about cutting edge, perhaps bleeding edge, brand new code and infrastructure. It will be the right time to bring in some seriously interesting but definitely edgy new technologies which lay the groundwork for the next wave of Ubuntu development.

An Eft is a youthful newt, going through its first exploration of the rocky territory just outside the stream. And that’s exactly what we hope the development team will do with Ubuntu during the Edgy cycle – explore slightly unfamiliar and uncharted territory that is perhaps a little out of the mainstream.

Les universitats passen dels discapacitats

A La Malla llegeixo que Discapnet ha fet un estudi sobre l’accessibilitat web dels portals universitaris espanyols.

Les conclusions no són gens bones:

Este estudio del Observatorio de Infoaccesibilidad de Discapnet, sobre accesibilidad a la Web en los portales de las universidades españolas, muestra que a fecha de febrero de 2006 y, aunque se ha sobrepasado la fecha límite indicada en la Disposición Adicional Quinta de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (Ley 34/2002, de 11 de julio), el nivel de accesibilidad en dichos portales dista mucho de tener unos niveles mínimamente aceptables. Resaltamos a este respecto que la fecha, marcada en dicha Ley, para que los sitios Web públicos adoptaran las medidas necesarias para que su información fuera accesible para “las personas con discapacidad y de edad avanzada” venció el pasado 31 de diciembre de 2005. Era deseable y esperable que se hubieran realizado esfuerzos por conseguir el objetivo de hacer estos portales Web accesibles, en los más de tres años de plazo previstos para la adecuación.