Superant els 200.000 comentaris…

… de Spam, clar 😉

Avui l’Akismet m’avisa que ja ha bloquejat 200.638 comentaris spamosos al meu seti.

oriol

oriol wrote 1166 posts

Post navigation