script.aculo.us 1.7 beta

Ja és pública la versió 1.7 beta d’script.aculo.us, la coneguda llibreria JavaScript que permet fer interfícies web avançades de forma senzilla mitjançant mil i un efectes gràfics, la gestió de peticions AJAX, etc.

Aquesta nova versió incorpora efecte de morph o transformacions escalades d’un estil inicial cap a un de final, quelcom que m’és difícil d’explicar però que gràficament és senzill d’entendre.

[tags]JavaScript, AJAX, script.aculo.us[/tags]

oriol

oriol wrote 1166 posts

Post navigation