Treball i Indústria: nova web, nou llenguatge de marcatge

Qui diu que a Catalunya no invertim amb I+D?

La gent de Treball i Indústria anuncien el seu nou web, dins del web de Gencat.cat el super-site accessible de la Generalitat, una mostra important de la inversió en I+D al nostre país.

I és que la gent de Treball i Indústria ha decidit que els llenguatges de marcatge del W3C no són prou bons i ha desenvolupat el seu propi XHTMLCAT, on podem trobar l’atribut false, per exemple:


<li>
<a href="/treballiindustria/departament/conseller/index.html" title="Conseller de Treball i Indústria" class="enlacecaja_nivell3"
false >Conseller de Treball i Indústria</a> </li>

Llàstima que no he trobat la documentació on explica el funcionament d’aquest nou element.

Així mateix, també han decidit que els identificadors únics dels elements (id), no cal que siguin únics, de manera que tenim elements amb personalitats duals o alguna cosa així.

De moment només he pogut dedicar temps a examinar la home del seti, però segur que en altres pàgines podem veure més dades sobre aquest esforç en el desenvolupament del XHTMLCAT, el nou llenguatge de marcatge de la Generalitat de Catalunya.