Swift: Safari sobre Windows

Via Web Standards Project descobreixo un nou projecte que desenvolupa un navegador per Windows amb el cor de Safari.

Swift, així es diu el navegador, està basat en el motor de renderització de Apple i que per tant incopora Safari i podria ser molt útil per als desenvolupadors web que treballen amb el sistema operatiu de Microsoft i es preocupen de fer llocs web que funcionin sobre qualsevol plataforma.

Encara no he pogut comparar la renderització que fa el Swift amb la d’un Safari, si algú té l’oportunitat que ho comenti 😉

volldamm.net sobre Swift:
volldamm_net_swift