Com tractar imatges amb PHP

Darrerament estic fent unes modificacions a Plogger, un gestor de galeries d’imatges, per tal que suporti autenticació d’usuaris i assignació de permisos.

Un cop superada la fase d’assignar permisos a les diferents categories i àlbums, estava començant a barallar-me amb els permisos per visualitzar les imatges, per tal que no passi com amb algun gestor que bloqueja la navegació per categories i àlbums però no l’accés directe (si coneixes la URL) a les imatges. Per fer-ho únicament empraré un .htaccess que controli l’accés a les fotografies i un script PHP que controlarà els permisos i farà el mostreig, si és adient, de les imatges.

Tot plegat m’ha portat a intentar recordar com anaven les funcions de tractament d’imatge amb PHP i de rebot he anat a parar al motiu d’aquest post, una genial presentació sobre el funcionament de GD amb PHP.

oriol

oriol wrote 1166 posts

Post navigation