A partir d’ara Opera serà gratuït

L’equip d’Opera han decidit que el seu navegador passi a ser gratuït, sense banners, sense llicència. No obstant matenen la llicència de suport per a qui la vulgui.

Opera has removed the banners, found within our browser, and the licensing fee. Opera’s growth, due to tremendous worldwide customer support, has made today’s milestone an achievable goal.

Llegit a: Planeta-PHP

Pedaç al plugin de posts relacionats

Fa temps vaig instal·lar el plugin de WordPress per tal que mostri els enllaços relacionats a un post, avui m’he adonat que té un forat important que fa que es mostrin els esborranys en aquest llistat d’enllaços.

Per reparar-ho només cal afegir un AND post_status = 'publish' allà on toca:

[ ... ]
function related($stuff='', $id) {
	global $wpdb, $table_prefix, $max_related;
        $stuff=addslashes($stuff);
	$sql = "SELECT ID,post_title,post_content,post_excerpt,post_date,
MATCH(post_title,post_content) AGAINST ('".$stuff."') AS score FROM
".$table_prefix."posts WHERE ID!=$id AND MATCH (post_title,post_content) AGAINST
('".$stuff."') ORDER BY post_date desc LIMIT 0,".$max_related;
[ ... ]

related.php original

[ ... ]
function related($stuff='', $id) {
	global $wpdb, $table_prefix, $max_related;
        $stuff=addslashes($stuff);
	$sql = "SELECT ID,post_title,post_content,post_excerpt,post_date,
MATCH(post_title,post_content) AGAINST ('".$stuff."') AS score FROM
".$table_prefix."posts WHERE ID!=$id AND MATCH (post_title,post_content) AGAINST
('".$stuff."') AND post_status = 'publish'  ORDER BY post_date desc LIMIT 0,".$max_related;
[ ... ]

related.php apedaçat

Per fi! .cat

Els dominis “.cat” han estat finalment aprovats!

La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) -que és l’entitat responsable de la coordinació del sistema de noms de domini a Internet- ha fet públic avui (16/9/20005) que la candidatura presentada per l’Associació puntCAT per a la creació d’un domini propi per a la comunitat lingüistica i cultural catalana a Internet satisfà tots els criteris establerts i ha autoritzat l’existència del .cat com a nou domini d’Internet i n’ha aprovat el corresponent acord que regularà el seu funcionament.

A partir d’ara el domini .cat representa dins internet els usuaris que s’expressen en català i servirà per a ressaltar a nivell mundial l’existència de la cultura catalana. De fet aquest domini és el primer que representa a nivell global un grup lingüístic i cultural, un fet excepcional del qual la nostra cultura pot estar legítimament orgullosa.

Més informació a: Vilaweb – 20 preguntes i respostes sobre el .cat