ASP.Net 2.0 no suportarà XHTML 1.1

Sembla ser que el Visual Studio 2005 de Microsoft no suportarà l’estàndard XHTML 1.1 i restarà amb el XHTML 1.0, tal i com comenten a The Web Standards Project la decisió és coherent tenint en compte que el XHTML 1.1 ha de servir-se amb un MIME type application/xhtml+xml que ara mateix no està suportat pel navegador de’n Gates.