Estatut 2005 … Release Candidate?

Finalment ja tenim nou Estatut, podeu llegir-lo a Vilaweb. Ara només faltarà saber si Zapatero mantindrà la seva paraula d’acceptar un text aprovat pel Parlament o si bé el retallarà i aquest text només serà una Release Candidate.

Article 1. La nació catalana

  1. Catalunya és una nació.
  2. Catalunya exerceix el seu autogovern per mitjà d’institucions pròpies, constituïda com a comunitat autònoma d’acord amb la Constitució i aquest Estatut.