Es funda la Ubuntu Foundation

Els fundadors de Canonical Ltd, ha anunciat avui la creació de la Ubuntu Foundation, que bàsicament incremetarà els cicles de vida de les diferents versions d’aquesta distribució i garantirà la llibertat i gratuitat d’Ubuntu Linux.

oriol

oriol wrote 1166 posts

Post navigation