Les WAI no són cap joc

La Web Accessibility Initiative (WAI) fa sugerències sobre com s’ha de fer una web per a que sigui accessible, etc. Hi ha tres nivells de prioritats a l’hora de fer una web per a tothom i aquestes es reconeixen mitjançant els WAI-A, WAI-AA i WAI-AAA:

# Conformance Level “A”: all Priority 1 checkpoints are satisfied;
# Conformance Level “Double-A”: all Priority 1 and 2 checkpoints are satisfied;
# Conformance Level “Triple-A”: all Priority 1, 2, and 3 checkpoints are satisfied;

Òbviament la normativa WAI no contempla en cap cas fer un web ‘especial’ per a persones amb discapacitats només contempla fer una web ‘especial’ per a persones amb discapacitats quan és impossible emprar la tecnologia W3C per a fer accessible l’original (Arnau, gràcies per l’aportació), la qual cosa sembla que està de moda entre empreses i organismes. I encara més obvi si es fa un web ‘especial’ i es vol marcar com accessible, aquest web ‘especial’ hauria de satisfer les WAI, doncs bé mireu aquest parell de mostres:

  • Gencat :: Notícies del Govern de Catalunya:
  • Ajuntament de Sabadell
    • URL principal i accessible: http://www.sabadell.net/
    • Nivell d’accessibilitat amb que s’autoproclamen: WAI-AA
    • Nivell d’accessibilitat que satisfan segons Cynthia: Cap
    • Nivell d’accessibilitat que satisfan segons HERA-XP: Cap

Què està passant? Tan poca importància donen les administracions, en aquest cas, que s’autoproclament accessibles emprant una normativa específica quan no la satisfan? Potser sí que sota les consideracions de X empresa o de Y persona la seva web és accessible, però perquè empren els estàndards per a ‘autoproclamar-se’ accessibles quan no els hi fan cas? Per què no es limiten a posar “Segons X empresa aquesta web és accessible”? Si volem que algú ens prengui seriosament hauríem de començar a ser seriosos.

Aclariment: El meu bloc no satisfà els estàndards ·WAI· . Properament, però tinc intenció de posar-me les piles amb el tema però, òbviament, enlloc faig autoproclamacions sobre l’accessibilitat d’aquest.