Per al mes d’Octubre: Ubuntu 5.10 Breezy

Tal i com es van comprometre, l’equip d’Ubuntu Linux ja estan preparant la nova versió per al mes d’Octubre que portarà per nom: Ubuntu 5.10 Breezy. Obviament aquesta versió encara és inestable però ja potser testejada canviat els repositoris de la nostra versió estable pels següents:


deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy universe

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ breezy-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu/ breezy-security main restricted

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy multiverse

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy main restricted
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ breezy main restricted

i executant:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade