El coneixement com els acudits

Avui a la Jornada d’innovació estratègica “Models de participació en Xarxa” organitzada per l’Associació Vegga en Jose E. Marchesi de GNU España ha fet una reflexió sobre el coneixement que m’ha agradat força: mentre es debatia la reticència de la gent a fer públics els seus estudis, manuals o coneixements, ha vingut a dir que els coneixements haurien de ser com els acudits, que a ningú li fa por fer-los públics.

A banda d’aquest comentari que m’ha quedat gravat a la memòria, el taller al que he assistit ha estat força interessant i hem posat en comú les dificultats que hi ha actualment per aconseguir la participació desitjada a la xarxa.