GreenPeace es passa a Ubuntu

Llegeixo a Ubuntu-es que GeenPeace Espanya ha migrat el 98% dels seus escriptoris a Ubuntu.

La migració s’ha fet en tres fases:

  1. Substitució de Internet Explorer i Outlook per Firefox i Thunderbird
  2. Formació als usuaris i migració de MS Office a OpenOffice
  3. Migració de Windows a Ubuntu

Algú té dubtes encara que una migració a Programari Lliure és viable?

oriol

oriol wrote 1166 posts

Post navigation