Impost de la SGAE sobre l’ADSL?

Llegeixo a Zootropo, que la SGAE sembla no tenir-ne prou amb cobrar un impost sobre els CDs i DVDs a l’estat espanyol, i ara pretren imposar un canon per les connexions d’ample banda de l’estat.