Pressupostos en USB

Sembla que l’anecdota dels pressupostos per al 2005 és l’innovació tecnològica amb que han estat presentats al President del Parlament, Ernest Benach: un PenDrive USB. Sense entrar a valorar si podem parlar d’innovació a l’hora de parlar d’una memòria USB, felicito al govern per la iniciativa.

Pressupostos en USB