Post navigation

  • Ei!
    et falten encara sues adreces més… començades amb “es” que, de fet, són les que la nostra Gene s’ha dedicat a escampar…