Gregarius una nova? aplicació?

Em sorprén que sovint alguns blogs o sites que es dediquen a recollir novetats a la xarxa destaquin programari o aplicacions que fa anys i panys que existeixen.

El darrer exemple és el de Gregarius, anunciat a KillerStartups com :

A new web-based feed aggregator, Gregarius has been devised in order to let users everywhere have ready access to new sources of different denomination, including RSS, RDF and ATOM feeds.

New?? Amics de KillerStartups, Gregarius fa una pila d’anys que funciona i alguns ja el vàrem testar i descartar l’any 2006.

Sembla que com diuen en el món de la moda lo retro vuelve 🙂