Màster sobre accessibilitat web

Malgrat fer ús zero de les recomanacions del W3C pel que fa a la materia, la UOC s’apunta al carro d’impartir cursos sobre accessibilitat web.

La Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb l’empresa Technosite de la Fundació ONCE, posa en marxa, el 10 de novembre, la primera edició del màster per a formar personal qualificat en l’àmbit de les tecnologies accessibles i la interoperabilitat de continguts entre diferents maneres de rebre i enviar informació.

El màster, que s’impartirà en castellà, té una durada de 825 hores (2 anys) i un cost de 3.200 euros.

Accessibilitat web per a l’Administració Pública

Interessant sessió la que munta Infonomía per entendre l’accessibilitat web:

Objetivos

  • Comprender el por qué de una web accesible.
  • Ver ejemplos y problemas de la implementación de las pautas exigidas a los Organismos Públicos en su presencia en internet.
  • Comprender cómo intervienen el diseño gráfico, la maquetación y la usabilidad en el momento de plantear una web accesible.

A quién interesa

  • A personal de la Administración Pública relacionada con proyectos web.
  • A consultores de usabilidad.
  • A diseñadores gráficos y de interacción.
  • A maquetadores web.