Funcionariat vs llocs de treball

Aquesta és una d’aquelles notícies que no entenc i que em fan sentir vergonya aliena del país en el que visc: El funcionariado ha crecido un 20,6% desde 2004 y el empleo total sólo un 8,5%.

El informe refleja un “claro crecimiento” del empleo público, y “en tasas superiores a las del conjunto de la economía”. Asimismo, constata que, mientras éste “mantiene su tono de crecimiento” en 2009, “el privado experimenta una gran disminución”.

Això vol dir que tenim un 20,6% més de gent a la que mantenir facin bé o no la seva feina pels sols fet d’haver aprovat un (o diversos) o exàmens.

Per altra banda, enveja cap ni una. El que m’aporta la meva feina no m’ho aporta la funció pública 😉 Ràbia… doncs sí, un xic, cada dia em toca més el que no sona haver de pagar tants funcionaris per obtenir els mateixos serveis.