Eclipse PDT sobre Ubuntu

Un post recordatori de com instal·lar un Eclipse PDT sobre Ubuntu.

 1. Descarregar la darrera release del site d’Eclipse PDT
 2. Moure la release a /opt:
  sudo mv pdt-all-in-one-* /opt/
 3. Descomprimir la release a /opt:
  cd /opt/
  sudo -xfz pdt-all-in-one-*.tar.gz
 4. Donar permisos adients:
  sudo chmod -R 755 /opt/eclipse/

Arribats a aquest punt ja tenim l’Eclipse PDT instal·lat a la nostra Ubuntu. Podem fer una llançadora al Menú Principal tot donant-li la ruta adient:/opt/eclipse/eclipse

Si ets dels que pensa que la màquina virtual de GNU-Java és lenta, pots instal·lar la màquina virtual de Sun seguint aquestes indicacions:

 1. sudo apt-get install sun-java6-jdk
 2. sudo update-java-alternatives -s java-6-sun
 3. Afegir la següent línia /usr/lib/jvm/java-6-sun a l’arxiu /etc/jvm
 4. Afegir la següent línia /usr/lib/jvm/java-6-sun a l’arxiu /etc/jvm i al /etc/eclipse/java_home (Si no existeix aquest darrer arxiu, crea’l)