Ubuntu 7.04 amb Dual Monitor

Per fi he pogut configurar el Dell Inspiron 630m amb monitor dual. Feia temps que remenava els arxius de configuració, cercava a Google i no me’n sortia, però finalment he estat de sort i he trobat un post als fòrums d’Ubuntu on es facilita un script per tal de treballar amb dos monitors.

Com veureu, la solució passa per tenir diferents arxius de configuració xorg en funció de les alternatives possibles:

  1. Single Monitor
  2. SVideo Dual Monitor
  3. SVideo Clone
  4. VGA Dual Monitor
  5. VGA Clone Desktop

Quina meravella!

[tags]Ubuntu, i810, Dual Monitor[/tags]