Tres cursos o lectures interessants

La darrera setmana he recomanat tres lectures que espero que agradin: Pensar Primero de Daniel Mordecki: un llibre sobre interacció que, pel que sembla a les primeres pàgines, pot ser molt interessant. Primeros pasos para la venta de empresas de Buyacom: un curs per a conèixer les passes a donar per vendre una empresa. El […]

Google Code Search

Google ha tret el que ja era d’esperar, un cercador de codi font amb un resultats força espectaculars. Trobo especialment interessant la cerca avançada que permet especificar el llenguatge de programació sobre el que volem fer la cerca i el tipus de llicència del codi cercat. [tags]Google, Google Code Search[/tags]

Carregant…

Quan treballes amb AJAX sovint et trobes amb un problema, com a programador i negat en el disseny, que és relativament complexe: com fer la iconeta animada de “carregant…” que surt a qualsevol pàgina web decent que empra AJAX. En David, a la feina, ahir em va fer topar amb la solució, una pàgina que […]

CSS3 Advanced Layout Module

Una lectura recomanda per als interessats en la propera versió de CSS: CSS3 Advanced Layout Module. This specification is part of level 3 of CSS and contains features to describe layouts at a high level, meant for tasks such as the positioning and alignment of “widgets” in a graphical user interface or the layout grid […]