Problemes amb WordPress

WordPress darrerament és un no parar de problemes, surt una nova versió (2.2) i es fan públics forats crítics a la versió anterior (2.1), actualitzes a la nova versió a corre cuita i resulta que encara té més forats que l’anterior.

Productes lliures d’aquest tipus haurien de revisar-se més abans de treure noves versions, ja que arriben a un gran públic i són poden arribar a generar molta desconfiança als usuaris.

Manifest a favor del programari lliure i formats oberts als municipis

Sempre que s’apropen eleccions surten una pila de manifests, iniciatives, propostes, etc… que molts polítics recolzaran fins a passat el període electoral.

Les noves tecnologies i el programari lliure no podien ser menys: Manifest a favor del programari lliure i formats oberts als municipis.