Oracle vol el petit sector

Oracle està preparant una versió gratuïta del seu motor de base de dades per tal de copsar el sector del petit desenvolupament. El motor en qüestió, que sortirà a finals d’any, s’anomenarà Oracle Database 10g Express Edition i estarà limitat a emprar 4GB de dades i 1GB de RAM, a més només podrà ser emprat […]