Instal·lant un Tomcat 4.x a una Ubuntu

Per tal de fer els exercicis i pràctiques de JSP, m’ha fet falta instal·lar un Tomcat a la meva Ubuntu Hoary. Els passos a seguir per a fer la instal·lació són força senzills, abans de res però cal recordar que Tomcat necessita de Java per a funcionar i per tant procedirem a fer ambdues instal·lacions:

 1. Descarregues necessàries:
  1. Darrera versió de Java 2SDK (En el moment d’escriure això la 1.4.2)
  2. Darrera versió de Tomcat 4.x (En el moment d’escriure això la 4.1.31)
 2. Instal·lació del Java:
  1. Fem executable l’arxiu descarregat, en el nostre cas:
   chmod +x j2sdk-1_4_2_08-linux-i586.bin
  2. Executem l’arxiu i seguim el procediment guiat d’instal·lació:
   ./j2sdk-1_4_2_08-linux-i586.bin
  3. Movem el directori creat durant el pas anterior al directori on restarà la nostra instal·lació. Per tal de no haver d’actualitzar l’entorn cada cop que actualitzem la versió de Java, hem procedit a instal·lar-lo a un directori neutre sense noms de versió:
   sudo mv j2sdk1.4.2_08 /usr/local/java
 3. Instal·lació del Tomcat
  1. Descomprim els binaris de Tomcat que hem descarregat, en el nostre cas:
   tar xvfz jakarta-tomcat-4.1.31.tar.gz
  2. Movem el directori creat al descomprimir els binaris cap a un de neutre (hem mantingut el mateix criteri que amb la instal·lació de Java):
   sudo mv jakarta-tomcat-4.1.31 /usr/local/tomcat
 4. Configuració de l’entorn
  1. Bàsicament cal afegir als paràmetres d’entorn de l’usuari que programi amb Java i encarregat d’aixecar el Tomcat els camins a les aplicacions pertinents. En tindrem prou afegint al .bashrc de l’usuari (aquestes dades poden canviar en funció dels directoris assignats a cada aplicació):
   JAVA_HOME=/usr/local/java
   export JAVA_HOME
   CATALINA_HOME=/usr/local/catalina
   export CATALINA_HOME
   CLASSPATH=$CATALINA_HOME/common/lib/servlet.jar:.
   export CLASSPATH
   PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
   export PATH

Un cop fet tot això, només cal tancar la shell de l’usuari que hem modificat i tornar-la a obrir, un cop fet això podem procedir a arrencar el Tomcat amb la comanda $CATALINA_HOME/bin/startup.sh i a aturar-lo mitjançant $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh. Amb el Tomcat aixecat podem consultar els seus serveis a través de l’adreça: http://localhost:8080

Autor: Oriol Morell

Em dic Oriol Morell i Jané, Enginyer informàtic de sistemes per la UOC. Sóc especialista en marketing digital, posicionament als cercadors i en desenvolupament de negocis web. Pots llegir més informació sobre mi al meu perfil a LinkedIn i pots contactar-me a oriolm(a)gmail(punt)com