Post navigation

  • greips

    perdona la meva ignorància… què vol dir “SEO”?

  • Oriol Morell i Jané

    @greips, SEO provee de Search Engine Optimization.