SEO: Subdominis o directoris?

Interessant article al Search Engine Journal sobre si és millor organitzar un site per directoris o per subdominis per a millorar el seu posicionament web.

Subdomains or Subfolders? What’s better for a blog/forum/etc: a subdomain (eg. http://jobs.searchenginejournal.com/) or subfolder (eg. http://www.seomoz.org/blog/)?

oriol

oriol wrote 1166 posts

Post navigation

  • http://www.marcroure.com Marc Roure

    Curiosament la setmana passada em feia la mateixa pregunta, cercant informació vaig anar a petar a l’interessant article de Matt Cutts (http://www.mattcutts.com/blog/subdomains-and-subdirectories/).

    Finalment jo he optat per subdirectoris pel què fa a seccions del site i subdominis per a la localització.