Post navigation

  • http://alfons.elmeuportal.cat alfons

    Ostres, no sabia qui copiava a qui :-)

    Fa temps ja que a can Gates han perdut el nord (i de passada, el sud, l’est i l’oest).

  • Oriol Morell i Jané

    Ara ja ho tens clar doncs? 😉

    La conya de la història és que tot i perdre el nord continuen sent líders de mercat. Què ens passa a la gent?