Post navigation

  • Nyx

    El pitjor no és que tingui bugs, ja que sent Explorer és d’esperar. El problema està en que encara hi ha molta gent que creu que és el millor navegador, i això espanta