Post navigation

  • Està clar que en aquest món, una bona idea, una bona posada en pràctica i guanyar una mica de fama… són garanties de treure’n un bon pessic… 1600 milions de $$$!!!!!

  • Oriol Morell i Jané

    La llàstima és que hagi altres iniciatives que s’hagin de cedir.