Post navigation

  • A mi, els meus directors de tesi fa dies que em pregunten quan acabaré d’escriure la tesina (que, finalment, segurament serà avui) i sempre els dic:

    “En cuanto hayamos optimizado el código de la versión personalizada del broker de objetos distribuidos”

    No sé per què però, no em creuen 🙁

  • Oriol Morell i Jané

    Has provat a comentar el problema amb la implementación del buffer de entrada del gestor del clúster?

  • Pingback: volldamm.net » Carregant…()