Post navigation

  • Joan

    Suposo que aquestes finestres no deuen passar els tests d’accessibiilitat. O si?

  • Oriol Morell i Jané

    Tot ús de tecnologia especial (scripts, applets, etc…) han de ser prescindibles per tal que un site sigui accessible. Per tant la web ha de funcionar perfectament sense aquests elements i, en el cas que sigui necessari, s’haurà de realitzar contingut alternatiu.

    Pots llegir més sobre el tema a les Guideline 6. Ensure that pages featuring new technologies transform gracefully.