Post navigation

  • Oriol Morell i Jané

    Sí, sí, és un Firefox 1.5 sobre Windows 😉

  • Ai, Oriol… com és que la majoria de pantallades que ens mostres són sobre windows?… on anirem a parar! apa, surt de la caverna!

  • Oriol Morell i Jané

    Salut, encara sóc Windows dependent a la feina. No he trobat substituts adients per al programari que hi empro sobre Linux :'(