Post navigation

  • És curiós… Google diu apostar pel PL i presenta una nova distribució però, per altra banda, a la pràctica, tot el programari que allibera només allibera els binaris i per Windows.

    I… això de fer distribucions basades en distribucions basades en d’altres és, si més no, original. Faran una distribució basada en Ubuntu que, a la vegada es basa en Debian.

  • Oriol Morell i Jané

    És la gràcia del PL, no? Tot està basat en tot 😉

  • Han confirmat que utilitzen una distribució personalitzada d’Ubuntu, però tan sols per us intern, sense cap intenció de ser utilitzada fora de l’empresa.

  • Oi tant! clar que sí! simplement em feia gràcia.

    En serio, cada dia em quedo més amb el PL, la seva filosofia, qualitat i funcionament. Clar que això a la vegada es tradueix en un odi (creixent) cap a Windows i el programari propietari…