Post navigation

  • are

    De moment en mac l’actualització automàtica de l’1.5RC1 a 1.5RC2 ha estat perfecte. Té molt bona pinta.

  • Victor

    A esperar que salga la version final, que ganas 🙂