Post navigation

  • are

    Home…tant com coherent…potser seria millor que haguessin fet un ServicePack d’aquests que els agraden tant per “afegir” el suport del MIME type no? 😀

  • Oriol Morell i Jané

    Només recordar-te que estem parlant d’una empresa que es diu Microsoft que fa coses com explorer… què dius que han de fer??

  • are

    Ja tens raó ja…